Veiligheid en verantwoordelijkheid

Als eigenaar van een gebouw of als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkplek. De elektrotechnische installatie is een belangrijk onderdeel van veiligheid. Dat lijkt vanzelfsprekend. Toch denken we vaak niet aan de elektrotechnische installatie, totdat deze niet naar behoren werkt.

Waar moet u aan denken?
Staat u wel eens stil bij het aantal keren dat een medewerker in aanraking komt met elektrotechnische apparatuur? Computers, elektrisch gereedschap, verlichting, machines enzovoorts. Al deze apparatuur is aangesloten met snoeren en stekkers, misschien wel via meerdere contactdozen en verlengsnoeren.

Wij hebben kennis van zaken op het gebied van normen en voorschriften die van toepassing zijn op uw installaties. Met behulp van geavanceerde meetapparatuur voeren zij een totale controle uit. Aan de hand van de resultaten wordt een inspectierapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Naar aanleiding van het rapport stelt DE GROOT ELEKTRA samen met u een plan op om de eventueel geconstateerde gebreken te verhelpen. Situaties die acuut gevaar opleveren worden, in overleg, direct verholpen.

Meer informatie