PDF Print E-mail

MELDINGSINSTALLATIES

 

De snelheid van een brand verrast mensen: in vijf minuten kan een beginnende brand zich uitbreiden tot een uitslaande brand met extreem hoge temperaturen en verduisterende en verstikkende rook die bewoners binnen drie minuten kan verstikken. Iedere seconde telt!

 

Brandmeldinstallatie

 

Een brandmeldinstallatie kan hierbij een belangrijke rol spelen omdat deze in staat moet zijn om een brand in een vroeg stadium te ontdekken. Bij een brandmeldinstallatie treedt de signalering in werking op het moment dat nog niet veel rook is ontstaan en de verspreiding nog beperkt is. De normen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen zijn vastgelegd in de norm NEN 2535. Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een dusdanig stadium te lokaliseren, dat de bestrijding ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen. Het alarm uit de brandmeldinstallatie heeft tot doel het waarschuwen van betrokken brandbestrijdingsorganisaties (intern of extern) en de bedrijfshulpverlening. Zij kunnen dan de ontruiming van het gebouw in werking stellen. Bovendien is het mogelijk dat de brandmeldinstallatie een automatische blusinstallatie (sprinkler) aanstuurt. Of er al dan niet een brandmeldinstallatie noodzakelijk is, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om er enkele te noemen: soort van het gebouw, aantal aanwezige personen, aanwezigheid van gevaarlijke en/of brandbare stoffen.

 

Ontruimingsinstallatie

 

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2575 en is bedoeld om aan te sluiten bij de norm NEN2535 (brandmeldinstallaties) en heeft als primaire doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw afdoende maatregelen getroffen worden zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten.  Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop”signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders in werking gesteld. De combinatie van brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en noodverlichtingsinstallatie geeft u de zekerheid dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid van alle aanwezigen in uw gebouw  in geval van calamiteiten te waarborgen. 

 

Rookmelders verplicht

 

Rookmelders waarschuwen razendsnel bij brand, óók wanneer u slaapt. Hierdoor worden het aantal slachtoffers en schade beperkt. Sinds enkele jaren is het verplicht om in elke nieuwbouw rookmelders te plaatsen. Verzekeringsmaatschappijen geven vaak korting als u een rookmeldsysteem in huis hebt.

 

Bij DE GROOT ELEKTRA kunt u terecht voor gedegen advies, alsmede de levering en plaatsing van het systeem wat past bij uw wensen en project.

 
Camera systemen

Hier komt meer over camerasystemen

...
Noodverlichting

Hier komt meer informatie over noodverlichting

...
Elektrotechniek

Hier komt meer informatie over elektrische installaties

...